Application Broker: 3.1.5

UDV: 2012-08-23, TEST: 2012-08-23, PROD: 2012-09-13

1843: Må ikke kunne søge forlængelse på slutdato (3830)

Ikke længere muligt at ansøge om forlængelse af rådighedssag på udløbsdagen. Ansøgning skal nu indgives senest dagen før udløbsdagen.

1669: Web service til Dashboard for aktive ROV sager (1.210)

Ny web service metode 'getDashBoard' til udtræk af "dashboard" oplysninger for aktive rådighedssager.

1670: Web service til indmeldings log (1.212)

Ny web service metode 'getRegistrationLog' til udtræk af log over digitale indmeldinger på rådighedssag.

1674: Overførsel af indmeldingsstatus og indmeldingsnummer mellem WebGT og Vejman.dk (1.223)

Notifikations-systemet udvidet til at understøttet digital indmeldinger.

1676: Web service til indmelding og nummerskifte (1.226)

Nye web service metoder 'signIn', 'signOut' og 'updateSubscriber' til at foretage digitale indmeldinger samt ændring af indmeldingsnummer.

1679: Web service til opslag af data om til- og afmelding (1.229)

Ny web service metode 'getRegistrationStatus' til udtræk af aktuel indmeldingsstatus for en rådighedssag.

Application Broker: 3.0.5

UDV: 2012-08-23, TEST: 2012-08-23, PROD: 2012-09-13

1843: Må ikke kunne søge forlængelse på slutdato (3830)

Ikke længere muligt at ansøge om forlængelse af rådighedssag på udløbsdagen. Ansøgning skal nu indgives senest dagen før udløbsdagen.

Application Broker: 3.1.4

UDV: 2012-06-22, TEST: 2012-06-25, PROD: aldrig

1665: SMS abstraktionslag (1.200)

Tilføjet funktionalitet til modtagelse og afsendelse af sms'er.

1668: Sms motor logik (1.206)

Tilføjet funktionalitet til håndtering af til-, af- og færdigmeldinger samt udsendelse af påmindelser via sms.

1673: System-bruger login for Broker (1.222)

Tilføjet funktionalitet der gør det muligt at validere rettigheder for sms-baserede henvendelser.

1678: Web service til opslag af indmeldingsnummer (1.228)

Ny T.I.C. service (tic.wso) samt metode på denne, TIC.getRegistrationNumber, til aflæsning af indmeldingsnummer for brug i sms-baserede tjenester.

Application Broker: 3.1.3

UDV: 2012-04-26, TEST: 2012-05-01, PROD: 2012-05-22

1647: Fejl under acknowledge af notifikation

Notify.acknowledgeNotifications ændret så den ikke fejler når en notifikation ikke kan findes i databasen.

1561: Ændring til vognbaner i ansøgnings pdf'en (3644)

Ansøgnings-PDF ændret så farbare spor vises som "Antal farbare vognbaner: X  ud af ialt: X".

1565: Ansøgningsblanketter på notificeringsmail (2458)

E-mail ved notificering om oprettelse af sag er nu vedhæftet den automatisk genererede ansøgningsblanket.

1568: Tilladelsen er for svær at finde

E-mail ved notificering om godkendelse af sag er nu vedhæftet tilladelsen og eventuelle vilkårsdokumenter.

1569: Brugerne glemmer deres kodeord

E-mail felt tilføjet til bruger-databasen. E-mail adressen for brugeren kan indsættes ved brug af "%USEREMAIL%" i MailUser.txt.

Metoden "ResetPassword" tilføjet til Login Service. Metoden udsender en mail med login oplysninger og returnerer bSuccess=True hvis e-mail adressen unikt identificerer en aktiv bruger i databasen. Ellers returnerer den bSuccess=False og en bruger-rettet fejltekst.

1584: Ny metode til oversættelse af brugervendt nøgle

Ny metode: Utility.translateSerialNumber.

1586: Ændring af getAuthorityList

Utility.getAuthorityList inkluderer nu oplysninger om nedlagte myndigheder.

1422: Forsvunden pull notifikation

Fuld logning af bekræftelse og sletning af notifikationer er tilføjet.

1374: Præcisering af getClientVersion

Metoden Utility.getClientVersion er rettet så den afviser forespørgsler der ikke omhandler myndigheder. Den tiltænkte brug er præciseret i dokumentationen.

Application Broker: 3.0.4

UDV: 2012-04-26, TEST: 2012-05-01, PROD: 2012-05-22

1647: Fejl under acknowledge af notifikation

Notify.acknowledgeNotifications ændret så den ikke fejler når en notifikation ikke kan findes i databasen.

1422: Forsvunden pull notifikation

Fuld logning af bekræftelse og sletning af notifikationer er tilføjet.

Application Broker: 3.1.2

UDV: 2012-01-20, TEST: 2012-01-20, PROD: 2012-01-23

1268: Problemer med 3.0 stedsdetaljer i 3.1 servicen

Fejl rettet: 3.1 servicen tillader ikke redigering af sager der indeholder 3.0 detaljer.

Application Broker: 2.10.4

UDV: 2012-01-20, TEST: 2012-01-20, PROD: 2012-01-23

1289: Kan ikke slette sager på WEbGT

Annullering og sletning af afsendte men endnu ikke hentede sager er ændret så data bevares, i stil med opførsel i version 3.

Application Broker: 3.1.1

UDV: 2011-12-15, TEST: 2011-12-15, PROD: 2011-12-23

1228: Påstempling af broker api version

Sags-versionering indført. Alle sager stemples nu med et versionsnummer (højeste version understøttet af både ansøger og myndighed). Detaljer på sagen skal være i overensstemmelse med dette versionsnummer.

Application Broker: 3.0.3

UDV: 2011-12-15, TEST: 2011-12-15, PROD: 2011-12-23

1228: Påstempling af broker api version

Sags-versionering indført. Alle sager stemples nu med et versionsnummer (højeste version understøttet af både ansøger og myndighed). Detaljer på sagen skal være i overensstemmelse med dette versionsnummer.

Application Broker: 2.10.3

UDV: 2011-12-15, TEST: 2011-12-15, PROD: 2011-12-23

1228: Påstempling af broker api version

Sags-versionering indført. Alle sager stemples nu med et versionsnummer (højeste version understøttet af både ansøger og myndighed). Detaljer på sagen skal være i overensstemmelse med dette versionsnummer.

Application Broker: 2.10.2

UDV: 2011-12-09, TEST: 2011-12-09, PROD: 2011-12-10

1191: QueryByCriteria sender duplikerede data

Fejl rettet: QueryByCriteria gentager første søgeresultat.

1193: V2 Query Service bruger forkert state felt

Rettet en fejl hvor Query Service benyttede det forkerte 'state' felt, så bl.a. færdigmeldte sager ikke blev fremfundet korrekt.

Application Broker: 3.1.0

UDV: 2011-11-28, TEST: 2011-11-29, PROD: 2011-12-10

1042: Bugzilla 2878: Færdigmelding af ROV sager

Ny metode "getClientVersion" i Utility Service, til at spørge på hvilken klient version en myndighed eller ansøger anvender.

Metoden "completeCase" i Core Service ændret, så færdigmelding af rådighedssag medfører notificering til myndigheden (som skal kvittere for samme), hvis myndigheden bruger en 3.1 klient.

1156: Bugzilla 3205: Nye felteer til angivelse af arbejdstid

Steds-detaljen "Arbejdstider" udfaset til fordel for seks nye steds-detaljer relateret til arbejdstid: start dato/tid, slut dato/tid, specifikt tidsrum fra, specifikt tidsrum til, hele døgnet, øvrige bemærkninger (kun 3.1 rådighedssager).

1157: Bugzilla 762: Nyt felt til angivelse af asfaltaftale

Ny sags-detalje "Asfaltaftale" (kun 3.1 sagstyper).

1159: Bugzilla 3143: Fluebensfelt Ingen begrænsninger på ROV steder

Ny steds-detalje "Ingen begrænsninger" (kun 3.1 rådighedssager).

973: Implementering af embedded sql i broker version 2

Query Service i Application Broker 2.10 bruger nu automatisk embedded sql søgninger (ligesom 3.0 og 3.1) når systemet kører på Oracle.

1116: Ny rolle 'projektør'?

Ny interessent-rolle "Projektansvarlig" tilføjet (kun 3.1 sagstyper).

1147: Stednavn som felt på ROV sagerne (3199)

Ny steds-detalje "Stednavn" (kun 3.1 rådighedssager).

1148: Ny telefonnr. type = Telefon nat (2802)

Ny telefon-nummer type "Telefon nat" (kun 3.1 sagstyper).

1160: Bugzilla 3142: ROV sag skal ikke kunne søges forlænget efter slutdatoen

Der kan ikke længere ansøges om forlængelse af rådighedssager når den ansøgte slutdato er overskredet.

1161: Bugzilla 3189: Annullering uden kommentar

Ikke længere muligt at annullere en sag (med cancelCase eller cancelCaseSet) uden at angive en bemærkning til annulleringen.

1162: Bugzilla 3197: Info om KMT i servicemail's mail-krop er forkert/byttet rundt

Rettet fejl i kilometrerings-angivelse i udsendte service-mails.

1106: Flere krævede felter

Felterne "StreetName", "LegalUnitName" (for interessenter af typen "company"), "PersonGivenName", "PersonSurnameName" (for interessenter af typen "person"), "FileName" og "MimeCode" må ikke længere efterlades blanke.

Application Broker: 3.0.2

UDV: 2011-11-06, TEST: 2011-11-06, PROD: 2011-12-10

1095: Beskyttelse mod tomme søgninger

Check for søgninger med tomme kriterier sat ind og passende fejlbesked tilføjet.

987: Fejl i QUERY.RECORDS_FOUND

Logning af antal fundne sager ved udførsel af søgninger korrigeret.

Application Broker: 2.10.1

UDV: 2011-10-18, TEST: 2011-10-18, PROD: aldrig

986: Fejl i CASESET.CREATED

Fejl rettet: Sagsmappe mangler datostempel for oprettelse.

1084: Forsøg på at oprette i beskyttet tabel

Fejl rettet: intern systemfejl under godkendelse af sag med overvågning af sagsdetaljer slået til.

1123: Ekskludering af ROV sager fra gammel Query Service

Fejl rettet: QueryByCriteria returnerer ikke sager efter først fundne ROV sag.

1107: ROV sager listes i mapperne på 2.10 UI'en i produktion (3108)

Query Service ændret så ROV sager ekskluderes.

Application Broker: 3.0.1

UDV: 2011-10-18, TEST: 2011-10-18, PROD: aldrig

1104: CaseDetail monitoring

Overvågning af sagsdetaljer indført, med henblik på at kunne spore hvor/hvorfor de evt. nogle gange forsvinder.

1119: SiteDetail fix i 3.0

Fejl rettet: stedsdetaljer forsvinder.

1122: CSEDetail fix i 3.0

Fejl rettet: tværprofildetalje forsvinder.

1050: Lock timeout

Sandsynlighed for lock timeouts under natlig oprydning i login tokens er reduceret.

Produced by FogBugz